Artykuły

Sortuj według

Wyzwania zrównoważonej mobilności miejskiej na tle polityki miejskiej Unii Europejskiej: wybrane przykłady

26 (1), s. 9-21
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.001.17398

Rozwój mobilności współdzielonej w Polsce na tle tendencji europejskich

25 (1), s. 7-22
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.003.15963

Concept of Green Ports. Case study of the Seaport in Gdynia

23 (3), s. 61-68
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.020.12788

Koncepcja zielonego portu w działaniach strategicznych polskich portów morskich

24 (3), s. 49-63
Data publikacji online: 30 września 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.018.15045

Rozwój przestrzenny portu morskiego na przykładzie Gdyni

24 (2), s. 94-105
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.013.14956