Artykuły

Sortuj według

Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 109-125
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.007.12945