Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Artykuły

Sortuj według

Symbolika w relacji ilustracji i tekstu w pierwszej księdze Scivias Hildegardy z Bingen

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2009, Volume 4, Issue 1, s. 75-93
Data publikacji online: 2009

Recenzje i omówienia

David Scott Wilson-Okamura, Virgil in the Renaissance

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 157-159
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.010.0040