CV:

Wojciech Ryczek – Assistant Professor at the Department of Polish Studies at Jagiellonian University, Krakow. Research interests: history of rhetoric, modes of figuration, Neo-Latin literature, history of ideas, anthropology. Recent publications: “Parodie horacjańskie. Przekład siedmiu pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latine 29 (2019), no. 2; “Speaking Freely: Keckermann on Figure of Parrhesia”, Rhetorica 37 (2019), no. 2.

Artykuły

Sortuj według

Toruńska Olbiopolis. Tropy i figury Ulryka Schobera

Tom 17, zeszyt 4 (37), s. 445–485
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.013.5142

Pasja Chrystusa – kaznodziejskie renarracje. (Kazania pasyjne, wyd. i oprac. J. S. Gruchała i K. Panuś, t. 3 Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, Wyd. UNUM, Kraków 2014)

Tom 17, zeszyt 3 (36), s. 369–377
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.010.5092

Humanista sine nomine. (Manfred Welti, Pożegnanie z Giovannim Bernardinem Bonifaciem, markizem d’Oria (1517–1597), przeł. Anna Marx-Vannini, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 201–207
Data publikacji online: 2015

Mowa figuryczna. Stanisław Kostka Potocki o tropach i figurach retorycznych

Tom 16, Zeszyt 2 (31), s. 225-258
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.023.4253

Parthenope, czyli nowe ścieżki w gęstym, Wergiliańskim lesie (Gregson Davis, The Interplay of Ideas in Vergilian Bucolic, Leiden-Boston 2012)

Tom 16, zeszyt 3 (32), s. 381-386
Data publikacji online: 2015

Epistola Erudita of Justus Lipsius

Special Issue 2 (2019), s. 219–235
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.009.11117

The Revival of the Rhetorical Phoenix. Iwona Słomak, „Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie [“Phoenix rhetorum” by Jan Kwiatkiewicz: Introduction—Translation—Edition], Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, Warsaw 2016

Special Issue 1 (2019), s. 139-146
DOI 10.4467/20843844TE.19.029.11290

Artykuły

Od redakcji / From the Editor

Tom 25, zeszyt 2 (67), s. VII-X
Data publikacji online: 2023

Świetliste szczeliny niebios Maciej Kazimierz Sarbiewski, gwiazdy i „etruski poeta”

Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 137-156
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.008.15666

Artykuł recenzyjny

Rozprawy i szkice

Parezja: ćwiczenia ze szczerości

Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 1–22
DOI 10.4467/2084395XWI.20.027.13419

Edycje i przekłady

Dorycka lutnia. Oda do Jerzego Radziwiłła Andrzeja Schoena

Tom XIII zeszyt 24, s. 163-172
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.011.0041

Oda Ad Georgium Radivilum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, Episcopum Cracoviensem, Principem amplissimum, tłum. i oprac. Wojciech Ryczek

Tom XIII zeszyt 24, s. 163-172
Data publikacji online: 21 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.012.0042

U bram niebios. Oda (IV 30) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Janusza Skumina Tyszkiewicza

Tom 22, zeszyt 4 (57), s. 333-355
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.018.12538

Artykuły i przyczynki

Justusa Lipsjusza Epistola Erudita

Tom XII zeszyt 23, s. 79-93
Data publikacji online: 15 listopada 2011

Studia (neo)latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie neolatynistyki

Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 335–358
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.021.1578

Recenzje i omówienia.

Renesansowy ogród wymowy. Renaissance Figures of Speech, ed. Sylvia Adamson, Gavin Alexander and Katrin Ettenhuber, Cambridge University Press, Cambridge 2007

Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 421–430
Data publikacji online: 2017

Iwona Słomak, „Pheonix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza.

Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 469–476
Data publikacji online: 2017