Klaudia Popielska

Artykuły

Sortuj według

Sylwetka twórcza Aleksandra Zarzyckiego – zapomnianego kompozytora doby romantyzmu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 23–39
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.010.12852