Iga Batog

Artykuły

Sortuj według

Black Box Music Simona Steena- Andersena – warstwa wizualna jako czynnik determinujący dźwięk. Eksploracja możliwości rozwojowych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 115–133
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.015.12857