CV:

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytet Wrocławski

Artykuły

Sortuj według

Genderowy wymiar jidyszowej literatury masowej w twórczości Szomera

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 123-151
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.005.14607

ŻYDOWSKIE ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE NA ZIEMIACH POLSKICH OD XVII WIEKU DO ROKU 1939

Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 111-137
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.004.12918