Joanna Nalewajko-Kulikov

Recenzje

Sortuj według

 Joanna Lisek, „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.008.12922