Wojciech Zabłocki

Informacje o autorze:

Warszawa

Artykuły

Sortuj według

Państwowe Muzeum Zoologiczne wobec powstania Polskiej Akademii Nauk: droga do powołania Instytutu Zoologicznego PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 81–98
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.029.12862