Recenzje i omówienia

Sortuj według

Filozofia starożytna a medycyna średniowieczna. Refleksje na marginesie książki Beaty Wojciechowskiej Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 213-221
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.018.15246

POLEMIKI I REFLEKSJE

Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 135–143
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.032.12865