ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 147–161
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.033.12866