Artykuły

Sortuj według

Polscy migranci w Londynie w obliczu Brexitu – (re)adaptacja? Wyniki badań wstępnych 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 71–95
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.039.12776

Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 199-221
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.004.15238

Migrants in European Cities

Life in London on the Eve of Brexit – Polish Migrants’ Reports

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 3 (181), s. 167–187
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.037.14457