Artykuły

Sortuj według

Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 57-83
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.027.14424

Religious behaviors as form of cultural identification. The case of Polish circular migrants in Iceland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 97–114
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.040.12777