Artykuły

Sortuj według

Polskie wyspy w morzu różnorodności. Przypadek dwóch organizacji imigranckich w Holandii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 2 (184), s. 115–136
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.014.15840

Czasowość i sprawczość w świetle koncepcji prekarności: Wnioski z badań nad migracjami pracowniczymi z Ukrainy do Polski 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 163–186
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.043.12780