Artykuły

Sortuj według

Postrzeganie Polaków oraz dobrostan imigrantek w opiniach kobiet z dawnych krajów radzieckich: wybrane aspekty

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 187–207
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.044.12781

Emocje

Emocje w kontekście podróży literackich Andrzeja Stasiuka na Wschód: smutek, strach, nostalgia

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 1-28
Data publikacji online: 23 marca 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.001.13444