Artykuły

Sortuj według

Sokrates, Meursault i Karamazowowie – proces sądowy jako medium filozoficzne

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020, s. 137–159
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.025.12833