Artykuły

Sortuj według

Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 511-527
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.040.13010