Artykuły

Sortuj według

Klęska pod Piławcami w wybranych utworach okolicznościowych połowy XVII wieku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 311-318
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.010.5059

Europejskie źródła indyjskiego projektu. Charakterystyka grupy Subaltern Studies

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 135–145
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.011.3621

Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 449– 459
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.023.9919

III. RECENZJE

Na tropach idei wolności w literaturze staropolskiej

Rocznik Przemyski Literatura i Język, 2 (25) 2021, s. 171-175
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/24497363RPLJ.21.009.14632

Recenzje i omówienia

Jan Gawiński, „Pieśni"

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 205-210
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Дмитро Вирський, „Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.)”, Інститут історії України НАН України

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 23, s. 125-129
Data publikacji online: 15 listopada 2011