Artykuły

Sortuj według

Uświadomiona i nieuświadomiona postać cienia organizacyjnego w komercyjnej organizacji medialnej

Tom 21, Numer 4, s. 375–398
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.029.13047