Artykuły

Sortuj według

Kilka uwag o kancelarii polskich przedsiębiorstw prywatnych

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2017, Tom IV, s. 141-151
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2391-890XPAH.17.008.14911

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Wojenne i powojenne dzieje banków, ich skarbców i dokumentacji – przykład Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu poznańskiego

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2016, Tom III, s. 233-242
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/2391-890XPAH.16.013.14901

RECENZJE I OMÓWIENIA

Józef Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna, Poznań 2014, ss. 350

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2015, Tom II, s. 201-207
Data publikacji online: 2015

Dariusz Grot, Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1917-2013, Warszawa 2015, ss. 353.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2016, Tom III, s. 307-313
Data publikacji online: 2016

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Od praw Rewolucji do Kodeksu Dziedzictwa (przemiany francuskiego prawa archiwalnego)

Archeion, 2020, 121, s. 151-181
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.006.12963