Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Sortuj według

System prawny archiwów hiszpańskich

Archeion, 2020, 121, s. 215-237
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.008.12965