Studia i materiały

Sortuj według

Archiwalia Państwowego Banku Rolnego jako źródło do badań nad historią gospodarczą polskiej wsi i rolnictwa w I poł. XX w.

Archeion, 2020, 121, s. 271-305
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.010.12967