Studia i materiały

Sortuj według

Archiwa a systemy informatyczne w administracji publicznej. Wstęp do problematyki

Archeion, 2020, 121, s. 411-444
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.015.12972