Jubileusz 100-lecia Achiwum Państwowego w Lublinie

Sortuj według

Jubileusz 100 lat Archiwum Państwowego w Lublinie (1918–2018)

Studia Archiwalne, 2018, Tom 5, s. 9-15
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/17347513SA.18.001.14534

Rozprawy i studia

Życie i twórczość Jana Długosza w bibliografiach opisane

Studia Archiwalne, 2018, Tom 5, s. 153-183
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/17347513SA.18.009.14542

Materiały i źródła

Historyczne plany Lublina w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Cz. 1: obszar całego miasta

Studia Archiwalne, 2019, Tom 6, s. 135-196
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/17347513SA.19.008.14563

Kronika Archiwum Państwowego w Lublinie

Działalność Archiwum Państwowego w Lublinie w 2004 r.

Studia Archiwalne, 2006, Tom 2, s. 273-283
Data publikacji online: 2006

Recenzje

Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga (1647/1648 m.), parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 2014

Studia Archiwalne, 2017, Tom 4, s. 264-266
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/17347513SA.17.016.14528

Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 3: 1835–2015, [red. nauk. t. 3 E. Rosowska], Warszawa 2017

Studia Archiwalne, 2017, Tom 4, s. 266-268
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/17347513SA.17.017.14529

Sprawozdania

Archiwalia lubelskie na Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Studia Archiwalne, 2021, Tom 8, s. 229-235
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/17347513SA.21.012.15215

In memoriam

Maria Trojanowska (23 listopada 1947 – 27 sierpnia 2019)

Archeion, 2020, 121, s. 533-538
Data publikacji online: 2020