Artykuły

Sortuj według

The Role of Social Media in Purchasing Behaviour of Young Digital Customers in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2020, Numer 19 (3), s. 43–61
DOI 10.4467/24498939IJCM.20.010.13152

Strategia mitu w marketingu filmowych profili facebookowych

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 133-152
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.009.16163