CV:

Elwira Buszewicz – Associate Professor at the Faculty of Polish Studies at Jagiellonian University, Krakow. Research interests: Humanism, Neo-Latin literature, Renaissance literature, patristic studies, rhetoric, theory and practice of translation. Recent publications: Grzegorz z Sambora, Żywot świętego Stanisława Kostki, Polaka (2018; with Wojciech Ryczek); Piotr Damiani, Żywot błogosławionego Romualda, pustelnika i opata (2019); “Wzloty, odchylenia i lamenty, czyli imitatorzy wobec potrzeby nowości”, Śląskie Studia Polonistyczne (2019), no. 2, pp. 45–66.

Artykuły

Sortuj według

Kleks w tekście, tekst o Kleksie. Metaforyka i intertekstualność w cyklu powieściowym Jana Brzechwy

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27) 2016: Literatura dziecięca - od nowa, s. 65–81
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.004.5358

Imitacja horacjańska w łacińskiej twórczości Jana Kochanowskiego

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 2 (31), s. 151-168
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.019.3563

Forma gatunkowa ody w łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego (Lyricorum libellus)

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 1 (30), s. 21-38
Data publikacji online: 9 września 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.002.2370

Sen i marzenie w łacińskiej i francuskiej twórczości poetów Plejady

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 17-26
Data publikacji online: 22 czerwca 2011

Entre dépression et ennui. Les étranges mélancolies de Clemens Ianicius (1516–1543)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 2, s. 49-60
Data publikacji online: 2 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20843933ST.22.006.15594

The Ode as a Genre in the Latin Poetry of Jan Kochanowski (Lyricorum libellus)

Terminus, 2018, Special Issue (2018), s. 1–21
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.009.9892

Horatian Imitation in Jan Kochanowski’s Latin Poetry

Terminus, 2018, Special Issue (2018), s. 23–42
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.010.9893

Artykuły

Świetliste szczeliny niebios Maciej Kazimierz Sarbiewski, gwiazdy i „etruski poeta”

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 137-156
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.008.15666

Edycje i przekłady

Ognista miłość. Oda Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Świętego Stanisława Kostki

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 55–80
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.003.13262

Recenzje i omówienia książek

Opening Central Europe. Companion to Central and Eastern European Humanism, vol. 2: The Czech Lands, part 1 (A–L), ed. by Lucie Storchová, Berlin and Boston: De Gruyter, 2020, pp. 782

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 223–226
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.009.13443