STUDIA

Sortuj według

Klęska „liberała”. Mieczysław F. Rakowski i wprowadzenie stanu wojennego

Wolność i Solidarność, 2019-20, nr 11-12, s. 109-124
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25434942WS.20.008.15012

EX LIBRIS

Recenzje

Wolność i Solidarność, 2019-20, nr 11-12, s. 274-278
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25434942WS.20.019.15023

ARTYKUŁY

Historiografia polskiej transformacji? Szkic do bilansu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 89–103
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.005.15441

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 225–235
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.009.13393

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 163–175
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.034.12867