RECENZJE

Sortuj według

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 211–226
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Czy międzynarodowy projekt publikacji historii kartografii w epoce Oświecenia jest encyklopedią i dobrym początkiem?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 161-181
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.040.16971

Niespójność komentarzy z realiami XVI–XVIII-wiecznej kartografii w polskim wydaniu książki Kevina J. Browna Dawne mapy. Podróż w przeszłość

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 115-131
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.015.15829

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 163–175
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.034.12867