Tomasz Kozłowski

STUDIA

Sortuj według

Kulisy powstania koalicji rządu Tadeusza Mazowieckiego w świetle dokumentów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oraz Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”

Wolność i Solidarność, 2019-20, nr 11-12, s. 247-256
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25434942WS.20.016.15020

SIERPIEŃ ’80

Najdłuższy dzień

Wolność i Solidarność, 2015, nr 8, s. 102-113
Data publikacji online: 2015

STUDIA

Geneza statutu NSZZ Solidarność

Wolność i Solidarność, 2013, nr 6, s. 19-31
Data publikacji online: 2015