Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Pożytek z Platona dla współczesnej kultury? Platońskie podstawy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera

Tom XII zeszyt 22 , s. 179-188
Data publikacji online: 22 czerwca 2011