Paweł Ładykowski

Artykuły

Sortuj według

Kulturowe źródła prawa i kulturowe uwarunkowania władzy politycznej. Wewnętrzny kolonializm i casus akulturacji prawnej Ślązaków

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 203–231
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.017.13145