OMÓWIENIA I RECENZJE

Sortuj według

Recenzja książki pod redakcjąnaukowąBarbary Lewenstein, Agaty Gojskiej i Ewy Zielińskiej, Aktywizmy miejskie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020, ss. 354.

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 271–276
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.020.13148