Artykuły

Sortuj według

Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 7–16
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.036.12773

Sociology of Migration before and during the Pandemic – “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 17–26
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.047.12932