Anna Pietryga

Artykuły

Sortuj według

Relacje rotalne jako czynnik w rozstrzyganiu ważności wybranych trybów pierwszej figury tradycyjnego sylogizmu

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.005.13835