Wojciech Torzewski

Artykuły

Sortuj według

Możliwości i granice etyki naukowej: analiza problemu na podstawie System der Ethik Wilhelma Diltheya

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.008.13838