Artykuły

Sortuj według

Are IQ tests enough to measure intelligence in the blind? Brief review of available and potential methods to estimate intelligence in the blind

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 17–34
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.002.9756

The effect of multi-modal learning in Artificial Grammar Learning Task

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 91–98
Data publikacji online: 23 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.009.4258

Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 183–189
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.022.0426