Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Funkcjonowanie i wyzwania władz lokalnych związane z budżetem partycypacyjnym w Polsce na przykładzie największych miast

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 162-176
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.009.12903

Zapowiedzi i sprawozdania

Dyskryminacja dziecka dyskryminacją na całe życie? Sprawozdanie z konferencji naukowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 322-324
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.019.12913