Nauki o polityce i administracji

Sortuj według

Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku i jego obecna kondycja

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 177-202
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.010.12904