Zarządzanie i ekonomia w administracji publicznej

Sortuj według

Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 237-253
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.013.12907

Komunikaty

Komunikat z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych a jakość życia ich mieszkańców”

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 224-231
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.015.14831