SPRAWOZDANIA

Sortuj według

Zarządzanie i ekonomia w administracji publicznej

Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 267-281
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.015.12909