Marek Osewski

Artykuły

Sortuj według

Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 183–189
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.022.0426