Artykuły

Sortuj według

The effect of multi-modal learning in Artificial Grammar Learning Task

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 91–98
Data publikacji online: 23 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.009.4258

Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 183–189
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.022.0426