Artykuły

Sortuj według

Paradoks opłacalności. Stronniczość polityczna na polskim rynku medialnym – próba syntezy

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 55–80
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.002.13050