Filip Gołębiewski

Artykuły

Sortuj według

Paradoks opłacalności. Stronniczość polityczna na polskim rynku medialnym – próba syntezy

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021