CV:

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Sortuj według

Wpływ pandemii COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 157–172
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.010.13057