CV:

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Sortuj według

Poligrafia w czasie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 173–189
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.011.13058