Artykuły

Sortuj według

Mimesis a duende. Proces kreacji flamenco w świetle koncepcji naśladownictwa w starożytnej estetyce greckiej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 11 (1/2020), s. 65–92
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.003.12989