Witold Płotka

Artykuły

Sortuj według

Prolegomena do fenomenologii anomalii

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 145-151
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Czy działania opierają się na reprezentacjach? Kognitywistyka a praktyka

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 159-165
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.019.0423