Artykuły

Sortuj według

Ewangelia Judasza a pierwotne chrześcijaństwo i gnostycyzm. Rekonesans badawczy

Studia Religiologica, Tom 39, s. 23-34
Data publikacji online: 2006

Artykuły i rozprawy. Religijność

Liturgia synagogalna – jej pochodzenie, struktura i rozwój

Studia Religiologica, Tom 41, s. 55-68
Data publikacji online: 2008