Jakub Słupski

Artykuły

Sortuj według

Zanik procesu deszyfracji normy a jej obowiązywanie w sensie faktycznym

Tom 5, s. 151–158
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.018.0422